antet

Olimpiada de Limba Rromani

Limba maternă

Etapa Națională

Ediția a XVIII-a

23-26 aprilie 2017, Baia Mare, Maramureș        Salutăm cu entuziasm desfășurarea la Baia Mare a olimpiadei de limbă rromani maternă, un eveniment remarcabil al comunității noastre,pe care avem deosebita onoare să-l găzduim şi care prilejuieşte un moment de bucurie iubitorilor de cultură şi literatură rromani. Susținem prin această acțiune facilitarea accesului rromilor la toate drepturile civile, sociale și culturale, promovarea reconstrucției identitare a comunității de rromi, susțininerea unei societăți multiculturale și afirmarea elitei rromilor, creatoare de modele referențiale. Salutăm prezenţa dascălilor care asigură constanţa şi calitatea competitiei. Ne exprimăm deschiderea spre aspectul intercultural și multicultural al acestei manifestări. Dorim participanţilor – deopotrivă elevi și dascăli - mult succes în această competiție ajunsă la un nivel înalt!

Ana-Lucretia-Maria Moldovan,

Inspector şcolar general al judeţului Maramureş


Dragi elevi, stimaţi profesori,

        Competiţia şcolară reprezintă o emulaţie intelectuală a ceea ce s-a sedimentat pe parcursul formării voastre, dragi elevi. Cu siguranţă, această olimpiadă creează premisele unei legături istorice, culturale şi umane cu cei care au reuşit să dea sens identităţii voastre ca aparţinători ai etniei rrome din România. Prin rezultatele, pe care le-aţi obţinut până acum, susţineţi perpetuarea valorilor culturii în care v-aţi născut şi în care v-aţi format. Confucius spunea că ne naştem egali, însă educaţia ne diferenţiază. Educaţia, dragi elevi, vă face să vă simţiţi mândri de ceea ce sunteţi şi de ceea ce puteţi deveni, dacă vă veţi lăsa însufleţiţi de dorinţa autentică de a contribui la înălțarea socială şi spirituală a comunităţii etnice pe care, cu cinste, o reprezentaţi. Orice competiţie de acest fel reprezintă un moment de bucurie determinat de sentimentul de împlinire interioară. Olimpiada şcolară presupune o întrecere a valorilor şi a spiritelor înalte formate de-a lungul vremii. Participarea la acest examen implică legătura voastră cu trecutul, cu marile valori care au construit fundamentul culturii din care faceţi parte. Dacă ne referim la profilul acestui concurs, trebuie să subliniem că limba şi literatura definesc cel mai fidel valorile identitare, parte importantă a existenţei voastre. Ce înseamnă limba, literatura şi cultura unui popor? Cele trei componente ale cunoaşterii oglindesc identitatea unui neam. Dacă limba asigură transmiterea fidelă a profilului spiritual, surprinzând toate nuanţele devenirii unui neam, literatura conservă toate gândurile, împlinirile, neîmplinirile, zbuciumul şi visele unei culturi întregi ce reuşeşte să îmbogăţească patrimoniul universal. Literatura pe care o studiaţi conservă întreaga mentalitate, rădăcinile, poticnelile, iluziile şi, deopotrivă, dezamăgirile poporului din mijlocul căruia proveniţi şi voi. Dintr-o perspectivă mult mai profundă, literatura întruchipează acea formă de conservare a ceea ce a contribuit la crearea spiritului unei identităţi etnice. Sursă a profunzimilor, literatura reprezintă o oglindă în care se reflectă multiple domenii de cunoaştere, de la istorie până la geografie, de la etnologie până la teologie etc. Orice cultură se defineşte prin alteritate. Înţelegerea ei contribuie la armonizarea naţiunilor, la toleranţa necesară mai ales în timpurile noastre în care conflictele interetnice şi interculturale sunt din ce în ce mai prezente. În spiritul înţelegerii alterităţii, interculturalitatea şi multilingvismul sunt valori la care ar trebui ca umanitatea să găsească forme potrivite pentru promovarea lor. Dacă celelalte societăţi sunt deja formate, voi aveţi marele avantaj de a participa activ la constituirea civilizaţiei, a profilului identitar care v-a făcut cunoscut. Aveţi o cultură complexă, cu numeroase motive universale, o lume cu o structură bazată pe o mentalitate aparte. Nimeni nu cere să faceţi schimbări de sistem, de structură, dimpotrivă, trebuie să vă conservaţi obiceiurile, tradiţiile, adică întreg repertoriul identitar din care faceţi parte. Prin limba pe care o vorbiţi, stabiliţi legăturile spirituale cu strămoşii voştri, cu gândurile lor, cu dramele lor, cu dorul lor, cu pasiunile lor, cu însufleţirea într-un spirit. E un lucru extraordinar să fii conştient de faptul că ai această datorie de a îmbunătăţi firul limbii pe care ai primit-o şi de a-l transmite mai departe. Este nevoie să faceți tot ce e posibil să nu rupeți această legătură pe care trebuie să o dezvoltați. Odată cu transmiterea limbii materne, aveţi datoria, dragi elevi, să oferiţi şi soluţii concrete pentru propăşirea neamului din mijlocul căruia proveniţi. Un alt aspect ce ar trebui subliniat este faptul că olimpiada nu trebuie să se axeze pe o competiţie cu celălalt, ci să fie privită ca o întrecere cu propriul nivel de cunoaştere. Olimpiada de limba rromani presupune o sinteză a tot ce s-a scris în limitele unei discipline şi nu numai, o sinteză a unei culturi întregi, o întoarcere în trecutul valorilor identitare, o empatizare cu marile spirite care şi-au dedicat crezul afirmării identităţii culturii rrome. Cunoscând foarte bine trecutul, viitorul poate fi conturat în culori mult mai vii. În acest sens, ar trebui să fie privită competiția ca o stimulare a unei curiozități intelectuale care să aducă o mai bună înțelegere a mentalității comunității etnice din care fac parte. Participarea la această întrecere intelectuală trebuie să fie un moment de bucurie care trebuie să derive din conştientizarea faptului că prin prezenţa voastră la acest concurs, vă arătaţi ataşamentul faţă de cultura identitară care v-a format. Dragi elevi, aveţi privilegiul extraordinar de a face parte din categoria acelor persoane care au puterea de a perpetua, prin impunerea unui suflu de dezvoltare, tot ce înseamnă identitatea rromă. E un privilegiu să poţi participa, în acest moment, prin intermediul ideilor, făcând o sinteză a trecutului, la promovarea identităţii de mâine. Astăzi, sunteţi olimpici, mâine, veţi fi persoane care veţi avea acces la spaţiul deciziei care va conduce la înălţarea socială şi spirituală a etniei din care faceţi parte. Dragi profesori, vă felicit pentru rezultatele pe care le-aţi obţinut în pregătirea elevilor şi vă dorim mult succes în continuare. Cu siguranţă, munca voastră este extrem de importantă pentru susţinerea identităţii rome. Întreaga dumneavoastră activitate derivă din conștientizarea faptului că educaţia reprezintă cea mai importantă formă de progres al unui neam. Maramureşul vă oferă contextul potrivit competiţiei autentice. Sperăm ca atmosfera mirifică a acestor locuri vă va inspira şi va rămâne locul de care vă veţi aminti cu drag. Succes!

dr.Gheorghe Andraşciuc,

Inspector şcolar general adjunct al judeţului Maramureş


        Prima Olimpiadă naţională de limba rromani s-a desfăşurat, în mod neoficial, în anul 2000, la Brăila, la iniţiativa profesorului rrom Ion Ionel, coordonatorul Fundaţiei «Phoenix», cu concursul Ministerului Educaţiei Naţionale. Ediţiile ulterioare ale Olimpiadei, finanţate şi organizate de Minister, au avut loc după cum urmează: Bacău - ed. a II-a, în 19-23 aprilie 2001 (prima Olimpiada oficială); Tr. Severin - ed. a III-a, în 23-27 aprilie 2002; Tg. Mureş- ed. a IV-a, între 13-17 apr. 2003; Brăila - ed. a V-a, între 26-30 martie 2004; Ilfov – Ciorogârla, ed. a VI-a – între 20-24 mar. 2005; Bucureşti - ediţia a VII-a, între 16-20 aprilie 2006; Mangalia, jud. Constanţa – ed. a VIII-a, între 11-15 apr. 2007; Târgovişte - jud. Dâmboviţa, ed. a IX-a, între 30 apr. - 4 mai 2008; Timişoara - ed. a X-a, între 22-26 apr. 2009; Slatina - ed. a XI-a, între 29 mar. - 2 apr. 2010; Suceava - ed. a XII-a, între 12-16 apr. 2011; Sânmartin/ Felix - jud. Bihor, ed. a XIII-a, între 2-6 apr. 2012; Vaslui - ed. a XIV-a, între 2-6 apr. 2013; Tulcea - ed. a XV-a, între 7-11 aprilie 2014, Herculane (Caraş Severin) - ed. a XVI-a, 5-8 aprilie 2015, Agigea (Eforie Nord), ed. a XVII-a,17-20 aprilie 2016, Baia Mare ed. a XVIII-a, 23-26 aprilie 2017. An de an, calitatea Olimpiadei a crescut (de ex., începând din anul 2005, s-a renunţat la participarea, la nivel naţional, a elevilor din ciclul primar, iar din anul 2006 au fost acceptaţi doar elevi din ciclurile gimnazial şi liceal, care se află cel puţin în anul III de studiu). Din anul 2007, Ministerul a decis ca la această competiţie să participe, la faza naţională, elevi care învaţă cel puţin în clasa a VII-a. La Olimpiadă naţională de limba rromani participă, anual, 72 de elevi, din ciclul gimnazial şi liceal, din cca 27- 35 judeţe, împreună cu profesorii însoţitori/ pregătitori (câte unul / judeţ). Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare judeţene asigură, anual, pentru 104 - 115 persoane (72 de elevi concurenţi, 25-30 de profesori însoţitori şi 7-11 membri în Comisia de evaluare) cheltuielile de cazare, masă, rechizite, diplome şi premiile în bani pentru elevi (12 premii I, II şi III şi 9-16 menţiuni). Preşedinţii Comisiei naţionale de evaluare au fost: Gheorghe Sarău, la ediţiile a II-a, a IV-a – a XVII-a, iar Delia Grigore doar la ed. a III-a. Până în anul 2008, elevii participanţi la această confruntare naţională au beneficiat de tabere gratuite la mare, oferite de Minister şi de partenerii săi (ANT, DRI – Guvern, Partida Romilor, UNICEF etc.). Premii în bani și obiecte (îndeosebi cărți) au oferit, de-a lungul vremii, organizații partenere, ca: Partida Romilor Pro Europa, UNICEF, Salvați Copiii, ANR, CNCR, AMPHITETRROM

Prof.univ.dr. Gheorghe Sarău,

Preşedintele Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de limba romani


        În contextul opţiunilor strategice ale Guvernului României, pentru domeniul educaţiei, Direcţia pentru Învăţământ în Limbile Minorităţilor urmăreşte realizarea următoarelor obiective prioritare ale învăţământului actual:
•asigurarea accesului real al copiilor şi tinerilor din rândul minorităţilor naţionale la diferitele forme și tipuri de învăţământ pentru minorităţi;
•asigurarea şanselor egale la educaţie;
•alinierea continuă a calităţii învăţământului pentru minorităţi la standardele de performanţă ale ţărilor din Uniunea Europeană;
•formarea competenţelor de bază pentru susţinerea limbilor şi culturilor minorităţilor din România;
•actualizarea permanentă a programelor şcolare pentru învățământul destinat minorităților naționale şi adaptarea lor la nevoile beneficiarilor;
•monitorizarea reţelei şcolare din învăţământul pentru minorităţi naţionale;
•elaborarea şi monitorizarea de proiecte sau programe de protecţie şi susţinere educaţională destinate elevilor din rândul minorităţilor, cu precădere elevilor de etnie rromă.
        În acest context, ne bucurăm că avem onoarea de a găzdui Olimpiada Națională de Limba și Literatura Rromani și că, pentru câteva zile, cei mai talentați și mai silitori elevi rromi se vor afla în județul nostru. Ne vom strădui să le oferim câteva zile de neuitat, să le arătăm frumusețile locurilor și ospitalitatea oamenilor din aceste zone de legendă, precum și condițiile propice afirmării creativității și talentului lor. Urăm tuturor participanților bun venit și succes la această competiție și ne marturisim bucuria determinată de șansa oferită nouă de a fi gazda dumneavoastră într-un concurs care valorifică originalitatea, exprimarea artistică și specificul tradițiilor rrome. Organizarea olimpiadelor pe materii asigură un cadru educational specific în care fiecare copil studios poate să-și verifice cunoștintele dobândite la un moment dat la una dintre materiile de învățământ preferate. Educația incluzivă asigură educație pentru toți copiii,indiferent de etnie, statut social sau proveniență familială. În același mod a înteles școala românească să-și promoveze valorile, să le ofere șansa de a participa încă de la vârste fragede ale școlarității la concursuri de verificare a cunoștințelor. Independente de celelalte examene și verificări prin teste naționale, olimpiadele pe materii încearcă să găsească elite, încearcă să identifice potențe intelectuale de excepție. Subiectele și baremele de corectare sunt stabilite de către profesori din mai multe unități de învățământ, potrivit programei școlare, specifice materiei și anului de studiu. La fiecare dintre subiecte, însă, sunt câteva elemente de elocvență, de tratare diferită a unui subiect din punctul de vedere al maturității gândirii, reprezintă un cuantum de cunoștinte care să permită rezolvarea perfectă a cerințelor. Aceste aspecte sunt specifice subiectelor de la olimpiade, diferențiindu-le evident de subiectele de la examene sau de la testările naționale. Subiectele de olimpiadă se adresează elevilor studioși, celor care au un nivel ridicat de pregătire, iar rezolvarea subiectelor presupun și o “măiestrie” în utilizarea cunoștintelor dobândite. Fiecare copil este diferit, iar copiii din grupurile vulnerabile resimt cu atât mai acut aceste diferențe. Diferențele pot fi însă utilizate pentru a depista cele mai bune căi pentru ca un elev să progreseze. A lucra diferențiat cu un copil, luând în calcul posibilitățile lui, și a fixa obiective rezonabile, de termen scurt, este o soluție mai bună decât a aștepta ca el să fie “ca ceilalți”. Dacă rezultatele elevilor olimpici vor fi popularizate la nivel național, aceștia vor fi cunoscuți, reușita lor va motiva si alți elevi să le calce pe urme. Poate mai târziu acești elevi ajungând la maturitate vor putea să se facă utili în diferite organizații sau instituții cu diferite domenii de activitate, punându-și la dispoziție capacitățile intelectuale, poate vor fi un bun caștigat atât pentru persoană, cât și pentru întreaga comunitate ei fiind materia cenușie pentru viitor. Lumea ar putea deveni un loc mai bun cu oameni mai solidari, mai capabili de empatie și generozitate.
Fie ca cei mai buni să câștige!

Tepfenhardt Ágota,

Inspector şcolar al judeţului Maramureş


Webmaster : Fellner Arthur